Menu

Insecten

Een insect heeft zes poten, twee antennes, nul, twee of vier vleugels en een in drieën verdeeld lijf. Insecten hebben samengestelde ogen aan de zijkant van de kop. Meestal zijn er drie enkelvoudige ogen op het voorhoofd. Er is één paar (gelede) antennes, waarop vaak de reukzintuigen zitten. De indeling van de anatomie van een insect is als volgt: kop, thorax (borststuk) in 3 segmenten en abdomen (achterlijf). Aan elk thoraxsegment zit één paar gelede poten, zodat het totaal aantal poten op zes komt. Aan elke poot zit een gelede voet (tarsus); het laatste (tweede tot vijfde) voetsegment is vaak een dubbel klauwtje met soms een hechtvlakje. Bij veel insecten zit aan het tweede en derde thoraxsegment elk één paar vleugels, maar bij de vliegen zitter er maar twee vleugels aan het twee segment.

Hoe vind ik een insect op de website?
In de menubalk kunt u een specifieke insectencategorie aanklikken.

Ook voor andere ongedierte kunt u contact opnemen met Mister Bee Ongedierte bestrijding,  Onze ongedierte bestrijders weten raad met alle soorten bestrijdingen zoals  mieren bestrijding, wespen bestrijding, , spinnen bestrijding, vliegen bestrijding, bedwants bestrijding, papiervisjes bestrijding, houtworm bestrijding, boktor bestrijding, ratten bestrijding en muizen bestrijding.